Friction Open Access Editor-in-Chief: Jianbin Luo
Home Friction Editorial Office
Editorial Office
Communication Editors

Yuanzhong Hu

Tsinghua University, China

Jun Xu

Tsinghua University, China

Managing Editor

Rui Yang

Tsinghua University Press, China

Publishing Editor

Dongmei Zhang

Tsinghua University Press, China

Contact Information

Friction Editorial Office

Unit B608C, Xue Yan Building, Shuang Qing Road,

Hai Dian District, Beijing 100084, China

Tel: 86‐10‐83470577

E‐mail: editor@j-friction.org, zhangdm@tup.tsinghua.edu.cn